മനസ്സില്‍ വിങ്ങി പൊട്ടുന്ന അക്ഷര കൂട്ടങ്ങള്‍ ഞാനൊരു സ്വകാര്യ പുസ്തകമായ് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.. കൂടുതല്‍ വായിക്കാന്‍ എന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗ് മിഴിനീര്‍
സാബി ബാവനീ എന്റെ പ്രണയം
എന്റേത് മാത്രമായ  പ്രണയം
നിന്നധര പൂക്കള്‍ വിടരുന്നതെനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
എന്‍ മോഹ പൊയ്കതന്‍ ഒഴുക്ക് നിന്നിലുടെയാണ്
നിന്നെ കുറിച്ച വേവലാതികള്‍ എന്നെ പോതിയവേ,
തളരുന്നു ഞാന്‍ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞൊരു താമര തണ്ടുപോല്‍
സുര്യകിരണങ്ങള്‍ തഴുകും പുലരിയിലാ
തുമഞ്ഞു തുള്ളിപോല്‍ തിളക്കമാണ്
നിന്‍ മുഖമെന്റെ മിഴികളില്‍
നിനക്കല്ലാ ത്തോരിടമില്ലെന്‍ നെഞ്ചില്‍ ശുന്യമായ്
നിനക്കുള്ള വര്‍ണ്ണമില്ലീ മിഴികളില്‍ മറ്റൊന്നിനും
നിന്‍ മൊഴിമുത്തുകളാണി കാതില്‍ കേള്‍ക്കും മധു മന്ത്രം പ്രിയനേ